• უნივერსიტეტის შესახებ როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

GAU-ს კურსდამთავრებულები

სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის თბილისის პროექტთა ბიურო

"GAU-ში გატარებული 4 წელი დაუვიწყარი სტუდენტური წლებით მართლაც რომ საუკეთესო იყო ჩემთვის. ხელს გვიწყობდა ყველა, როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, ასევე ლექტორები, ჯგუფები კი დაკომპლექტებული იყო დონის მიხედევით, რაც, ვფიქრობ, მოტივაციის შენარჩუნებისა და ცოდნის ეფექტიანად შეძენის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია..."

პროფესორები და ლექტორები

მუშაობდა საბაჟო დეპარტამენტის კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებაში მომკვლევად. 1998-2002 წწ. იყო ასოციაცია ,,სამართალი და თავისუფლების" საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2003 წლიდან ს/ს ,,სადაზღვევო კომპანია ალდაგი''-ის იურისტი. იყო საადვოკატო ბიურო ,,სვანიძე და პარტნიორების" ადვოკატი.

GAU-ს ისტორია

უნივერსიტეტის პროექტის ჩამოყალიბება

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) ჩამოყალიბდა როგორც ელენე ჯამარჯაშვილის MBA პროექტი, 2001 წელს ატლანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ჯორჯია) მისი სწავლის დროს. თავდაპირველად უნივერსიტეტს ერქვა კავკასიის ამერიკული უნივერსიტეტი და მოიაზრებოდა როგორც სამართლის სკოლა, რომლის დამთავრების შემდეგ მსმენელები სამართლის დოქტორის (JD) და სამართლის ბაკალავრის (LLB) წოდებებს იღებდნენ.

ატლანტაში ელენე ჯამარჯაშვილი შეხვდა შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოში ცნობილ იურისტის კენეტ ა. ქეთშოს. ბ-ნი ქეთშო გულწრფელად დაინტერესდა MBA პროექტის საფუძველზე უნივერსიტეტის ჩამოყალიბების ამოცანით და დათანხმდა დახმარებოდა უნივერსიტეტს პარტნიორული ურთიერთობები დაემყარებინა ერთ-ერთ წამყვან ამერიკულ იურიდიულ სკოლასთან – ამერიკის უნივერსიტეტის ვაშინგტონის სამართლის კოლეჯთან.

2002 წლის დასაწყისში ელენე ჯამარჯაშვილი თბილისში დაბრუნდა და სათანადო ინვესტორის ძებნა დაიწყო. სწორედ ამ დროს მან გაიცნო რ. მაიკლ ქაუგილი, აშშ-ს დაფინანსებით მომუშავე კონსულტანტი, რომელიც საქართველოს მთავრობას დახმარებას უწევდა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) და სამხრეთ კავკასიის (SCP) მილსადენების პროექტებთან დაკავშირებით. ბ-ნი ქაუგილი დათანხმდა უნივერსიტეტის ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე ელენე ჯამარჯაშვილის მრჩეველის როლი შეესრულებინა, ხოლო შემდეგ გახდა უნივერსიტეტის პრეზიდენტი.

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დაარსება

მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ თბილისში ბიზნესის ორი საერთაშორისო სკოლა მოქმედებდა, საქართველოში მაინც იყო მოთხოვნილება ჭეშმარიტად დასავლური ყაიდის უნივერსიტეტის შექმნაზე, რომელიც მსმენელებს ბიზნეს-სექტორისათვის საჭირო დამატებით კურსებს, მაგალითად ბიზნესისა და სამართლის გაერთიანებულ კურსს შესთავაზებდა. შესაბამისად, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება უნივერსიტეტში ბიზნესის სკოლის გახსნის შესახებ.

შედეგად, 2005 წლის თებერვალში დაარსდა ამერიკელი და ქართველი ინვესტორების ერთობლივი შპს. აღნიშნულ შპს-სა და მის დირექტორთა საბჭოში გაერთიანებული საიმედო და პატიოსანი ადამიანების ჯგუფმა მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ უნივერსიტეტის ფინანსური და ოპერატიული მართვა უმკაცრესი საერთაშორისო სამართლებრივი, ეთიკური და საგანმანათლებლო სტანდარტების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა. გარდა ამისა, ინვესტორებს ცოდნისა და გამოცდილების საკმაოდ ფართო სპექტრი გააჩნდათ, მათ შორის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:

  • შეერთებული შტატების, საქართველოს და საერთაშორისო სამართალი;
  • შეერთებული შტატების, ქართული და საერთაშორისო ბიზნესი, საბანკო საქმე, ფინანსები და მენეჯმენტი; 
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა საქართველოში და საერთაშორისო მასშტაბით; 
  • შეერთებული შტატების, საქართველოს და საერთაშორისო განათლების სისტემები.

უნივერსიტეტის დასახელება შეიცვალა და მას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) ეწოდა (ნაცვლად კავკასიის ამერიკული უნივერსიტეტისა). "ვარდების რევოლუციის” შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ახალი მიზნები დასახა, რომელთა შორის საქართველოს მოსახლეობაში სიამაყის გრძნობის გაღვივებაც იყო. ამიტომ საბჭომ გადაწყვიტა აქცენტი კავკასიის რეგიონიდან საქართველოზე გადაეტანა.

უნივერსიტეტის განვითარება

დაარსების დღიდან GAU-მ მრავალი ცვლილება განიცადა, დანერგა სიახლეები და განავითარა არსებული სტრუქტურები და მიმართულებები. GAU-ში მუდმივად მიმდინარეობდა მუშაობა როგორც სასწავლო პროცესის, ისე მენეჯმენტის დახვეწასა და სრულყოფაზე.

2012 წლისათვის GAU-ს მთავარ უპირატესობათა შორის დასაქმებულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მაღალი მაჩვენებელი და მათ მიერ პროფესიული ინგლისური ენისა და განსაკუთრებული პროფესიული უნარებისა და სისტემატიზირებული ცოდნის ფლობაა.

2011-12 სასწავლო წელს, ორი არსებული ფაკულტეტის (ბიზნესის სკოლა და სამართლის სკოლა) წარმატებული მუშაობის შემდეგ და სახელმწიფო პრიორიტეტების გათვალისწინებით გაუ-მ გახსნა ახალი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა. ამავე წელს GAU-ს სამართლის სკოლას დაემატა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის პროგრამა, რის შემდეგაც ფაკულტეტს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ეწოდა. 2013-14 სასწავლო წელს GAU-მ გახსნა ლიბერალური განათლებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სკოლა.

მუდმივად მიმდინარეობს ისეთი უნივერსიტეტების ძიების პროცესი, რომელთანაც თანამშრომლობის შედეგად GAU-ს სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ საერთაშორისო პარტნიორების საქმიანობის კომერციულ და კულტურულ ასპექტებს. 2011-12 სასწავლო წლიდან დაინერგა ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის უნიკალური პროგრამა, რომელიც წარჩინებულ სტუდენტთათვის აშშ-ს წამყვან უნივერსიტეტებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების უფასოდ გავლას გულისხმობს.

2012-13 სასწავლო წლისათვის GAU ახალ შენობაში გადავიდა (მერაბ ალექსიძის 8), რომელიც სრულად აკმაყოფილებს თანამედროვე საუნივერსიტეტო სტანდარტებს. 3700 კვმ შენობაში განთავსებული ფართო აუდიტორიები, დიდი ბიბლიოთეკა, კაფე, სპორტული დარბაზი, დიდი ეზო ქმნის საუკეთესო სასწავლო გარემოს.