• სასწავლო პროგრამები ერთდღიანი ექსკურსია კახეთში
 • სასწავლო პროგრამები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები რა? სად? როდის? დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები რა? სად? როდის?
 • სასწავლო პროგრამები ვორქშოფი ქოუჩინგში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები ექსკურსია GAU-ში
 • სასწავლო პროგრამები სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • სასწავლო პროგრამები GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • სასწავლო პროგრამები GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები ტურიზმის მენეჯმენტი
 • სასწავლო პროგრამები ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები Balloon Football
 • სასწავლო პროგრამები Business Law & Management
 • სასწავლო პროგრამები Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • სასწავლო პროგრამები მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • სასწავლო პროგრამები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • სასწავლო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასწავლო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასწავლო პროგრამები კრეატიული მარკეტინგი
 • სასწავლო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასწავლო პროგრამები Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ბლოგი
 • სასწავლო პროგრამები პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • სასწავლო პროგრამები ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • სასწავლო პროგრამები GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • სასწავლო პროგრამები ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • სასწავლო პროგრამები სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • სასწავლო პროგრამები ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • სასწავლო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ოფის მენეჯმენტი
 • სასწავლო პროგრამები 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • სასწავლო პროგრამები ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • სასწავლო პროგრამები ენების სწავლა და სწავლება
 • სასწავლო პროგრამები სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • სასწავლო პროგრამები სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • სასწავლო პროგრამები კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • სასწავლო პროგრამები სააპლიკაციო ფორმა
 • სასწავლო პროგრამები მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • სასწავლო პროგრამები მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • სასწავლო პროგრამები მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • სასწავლო პროგრამები საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • სასწავლო პროგრამები აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბლოგი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • სასწავლო პროგრამები პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • სასწავლო პროგრამები საკონტაქტო ინფორმაცია
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • სასწავლო პროგრამები მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • სასწავლო პროგრამები სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სასწავლო პროგრამები ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • სასწავლო პროგრამები როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები ჩვენი სტუდენტები
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • სასწავლო პროგრამები რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • სასწავლო პროგრამები გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • სასწავლო პროგრამები გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • სასწავლო პროგრამები გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • სასწავლო პროგრამები სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • სასწავლო პროგრამები სასარგებლო ბმულები
 • სასწავლო პროგრამები გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • სასწავლო პროგრამები ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

"მაგისტრატურის მე-2 კურსზე სწავლისას გაუ-ს შუამდგომლობით მიმიწვიეს გასაუბრებაზე სტაჟიორის პოზიციაზე Deloitte Consulting-ში, რომელიც საქართველოში ახორციელებს USAID-ის პროექტს „საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა“ (EPI Georgia). მინდა აღვნიშნო, რომ დიდი კონკურსის მიუხედავად, ყველა სასტაჟიორო ვაკანსიაზე GAU-ს სტუდენტები მიიღეს."

პროფესორები და ლექტორები

ნატალია ბაღდავაძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვალის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. ამჟამად ასრულებს ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამას. 2004 წლიდან გაიარა...