• სასწავლო პროგრამები ერთდღიანი ექსკურსია კახეთში
 • სასწავლო პროგრამები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები რა? სად? როდის? დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები რა? სად? როდის?
 • სასწავლო პროგრამები ვორქშოფი ქოუჩინგში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები ექსკურსია GAU-ში
 • სასწავლო პროგრამები სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • სასწავლო პროგრამები GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • სასწავლო პროგრამები GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები ტურიზმის მენეჯმენტი
 • სასწავლო პროგრამები ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები Balloon Football
 • სასწავლო პროგრამები Business Law & Management
 • სასწავლო პროგრამები Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • სასწავლო პროგრამები მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • სასწავლო პროგრამები MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • სასწავლო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასწავლო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასწავლო პროგრამები კრეატიული მარკეტინგი
 • სასწავლო პროგრამები MPM (Manufacturing Process Management)
 • სასწავლო პროგრამები Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ბლოგი
 • სასწავლო პროგრამები პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • სასწავლო პროგრამები ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • სასწავლო პროგრამები GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • სასწავლო პროგრამები ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • სასწავლო პროგრამები ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • სასწავლო პროგრამები სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • სასწავლო პროგრამები ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • სასწავლო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ოფის მენეჯმენტი
 • სასწავლო პროგრამები 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • სასწავლო პროგრამები რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • სასწავლო პროგრამები ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • სასწავლო პროგრამები ენების სწავლა და სწავლება
 • სასწავლო პროგრამები სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • სასწავლო პროგრამები სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • სასწავლო პროგრამები კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • სასწავლო პროგრამები სააპლიკაციო ფორმა
 • სასწავლო პროგრამები მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • სასწავლო პროგრამები მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • სასწავლო პროგრამები მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • სასწავლო პროგრამები საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • სასწავლო პროგრამები აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბლოგი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • სასწავლო პროგრამები პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • სასწავლო პროგრამები გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • სასწავლო პროგრამები საკონტაქტო ინფორმაცია
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • სასწავლო პროგრამები მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • სასწავლო პროგრამები სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სასწავლო პროგრამები ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • სასწავლო პროგრამები როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები ჩვენი სტუდენტები
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • სასწავლო პროგრამები რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • სასწავლო პროგრამები გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • სასწავლო პროგრამები გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • სასწავლო პროგრამები გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • სასწავლო პროგრამები გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • სასწავლო პროგრამები სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • სასწავლო პროგრამები სასარგებლო ბმულები
 • სასწავლო პროგრამები გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • სასწავლო პროგრამები ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • სასწავლო პროგრამები ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

შპს ოპტიმალ გრუპ +

მეოთხე კურსი სადიპლომო ნამუშევრის მომზადებას დავუთმე. ეს იყო სარესტავრაციო შენობის რეალური პროექტი, რომელიც უკვე წარმატებით განხორციელდა. დიპლომის აღებიდან ორ თვეში მუშაობა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოში დავიწყე. სადაც დღემდე ვმუშაობ. ამ კომპანიის...

პროფესორები და ლექტორები

ირმა მახათაძეს აქვს იურისტად მუშაობის 23 წლიანი გამოცდილება. 1984-1989 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახლემწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობაზე...