ლაშა ხარაზი

ლექტორები ლაშა ხარაზი

ლაშა ხარაზი

kharazilasha@gmail.com

ასოცირებული პროფესორი

ლაშა ხარაზმა სადოქტორო დისერტაცია 2021 წელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა. 2023 წლიდან იგი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. მისი ინტერესის ძირითადი სფერო ონტოლოგიის პრობლემებია; ფილოსოფიურ-ისტორიულ კონტექსში გაგებული ყოფნისა და არყოფნის საკითხები. რეგულარულად მონაწილეობს აკადემიურ კონფერენციებში და აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს (მათ შორის, ჰაიდეგერის, დელიოზის, სპინოზას ფილოსოფიებზე). 2021 წელს ქართულ ენაზე თარგმნა გი დებორის წიგნი, სპექტაკლის საზოგადოება. 2021 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს სემინარებში, ჰაიდეგერი და კლასიკური აზროვნება. ამჟამად მუშაობს მარტინ ჰაიდეგერის ფილოსოფიაზე, კერძოდ მის 1936-1944 წლების პირად ჩანაწერებზე.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა