ქეთევან ჯინჭარაძე

ლექტორები ქეთევან ჯინჭარაძე

ქეთევან ჯინჭარაძეს აქვს 20 წლის სამეცნიერო და პედაგოგიური გამოცდილება, არის ათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი და ერთი მონოგრაფიის თანაავტორი. ამჟამად  უკავია პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში. მისი აკადემიური ინტერესის სფეროს განეკუთვნება სახელმწიფო სუვერენიტეტი გლობალიზაციის პერიოდში, ხალხებისა და ერების თვითგამორკვევა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი, სეპარტიზმი, ტერიტორიული კონფლიქტები, სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა, ადამიანის უფლებები.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა