ცოტნე კუტალია

ლექტორები ცოტნე კუტალია

ცოტნე კუტალია

tsotnekutalia@gau.edu.ge

ასოცირებული პროფესორი

ცოტნე კუტალიამ წარჩინებით დაამთავრა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები რაოდენობრივი ფინანსების (Quantitative Finance) მიმართულებით. სწავლის დასრულებისთანავე შეუერთდა GAU-ს აკადემიურ გუნდს.

მისი პროფესიული კარიერა დაიწო Apex-ში, რომელიც მოწინავე კომპანიაა პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებასა და ბიზნეს პროცესების ERP სისტემების დანერგვაში. ამჟამად ის არის მეცნიერ-თანამშრომელი ივანე ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სტოქასტური ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების განყოფილებაში.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა