სიახლეები და ღონისძიებები

სტუდენტთა II საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია "შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით"

სტუდენტთა II საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია "შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით"

ორშაბათი, 04 ივლისი, 2022

აჩვენე კალენდარზე

2022 წლის 1 და 2 ივლისს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლამ უმასპინძლა სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ კონფერენციას "შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით". კონფერენცია ჩატარდა ჰიბრიდულ ფორმატში, მასში მონაწილეობდა საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - GAU, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი - DTMU, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ILIAUNI, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - SEU, საქართველოს უნივერსიტეტი - UG, ევროპის უნივერსიტეტი - EU) და საფრანგეთის  ჯანმრთელობისა და სამედიცინო კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის სტუდენტები, მაგისტრები და დოქტორანტები ბიოსამედიცინო მიმართულებით. კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის ყოველწლიურ სამეცნიერო ჟურნალში.

 

სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საპატიო წევრი იყვნენ პროფესორი კარენ სპრუიტი, Prof. Dr. Karen SPRUYT (PhD, HDR),  Inserm - საფრანგეთის ჯანმრთელობისა და სამედიცინო კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი,  Université de Paris, NeuroDiderot-დან. 

 სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ კონფერენციაზე წარმოდგენილი 23 ნაშრომი შეფასდა ექსპერტთა პანელის მიერ და გამოვლინდა საუკეთესო სამი ნაშრომის ავტორი/ავტორები: 

  1. Shivani Pandurang Ghundare - "Meditation: Controlling the Controller (Brain)" შივანი პანდურაგ გჰუნდარე, მედიტაცია; კონტროლიორის (თავის ტვინი) მაკონტროლებელი-ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, I ადგილი
  2. Nani Gholijashvili - Effects of physical exercise on declarative memory. Narrative review. ნანი გოლიჯაშვილი, ფიზიკური ვარჯიშის ეფექტი დეკლარაციულ მეხსიერებაზე. ნარატიული მიმოხილვა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II ადგილი
  3. LITESH NANDKISHOR DAYAMA , HIMAKSHIE BHARADWAJ Ongoing COVID-19 patient with pre-existing Idiopathic Pulmonary Fibrosis and the use of pirfenidone in such cases: A case report. ლიტეშ ნანდკიშორ დაიამა, ჰიმაკშიე ბჰარადვაჯ, COVID-19-ს მიმდინარეობისას იდიოპათიური ფილტვის ფიბროზი და პირფენიდონის გამოყენება ამ შემთხვევაში: კლინიკური შემთხვევის აღწერა.  ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო. III ადგილი

გამარჯვებული სტუდენტები დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა კლინიკური სასწავლო ტრენინგ-კურსებით, რომლებში მონაწილეობის დაფინანსებას უზრუნველყოფს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი.


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა