სიახლეები და ღონისძიებები

სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ოთხშაბათი, 04 დეკემბერი, 2019

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა (ფაკულტეტი) 

2019 წლის 9 დეკემბერს, ორშაბათს 15:00, საათზე 105-ე აუდიტორიაში ჩატარდება

სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე

 “არასრულწლოვანთა მართმსაჯულება საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტები“
დოქტორანტი: ირინა იმერლიშვილი 

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა