სიახლეები და ღონისძიებები

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ 2019 წლის 4 იანვარს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ 2019 წლის 4 იანვარს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შაბათი, 16 თებერვალი, 2019

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში ღია კონკურსის შედეგად აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლა
მიმართულება - საჯარო სამართალი
 • პროფესორი - კახაბერ ურიადმყოფელი
 • პროფესორი - ლევან მესხორაძე
 • ასისტენტი - თამარ ქალდანი
მიმართულება - კერძო სამართალი
 • პროფესორი - დიანა ბერეკაშვილი
 • ასისტენტი - ედიშერი კუტალია
მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, სოციოლოგია)
 • პროფესორი - ბაქარი ბერეკაშვილი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ფილოსოფია)
 • პროფესორი - გიორგი თავაძე

ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და ლიბერალური განათლების სკოლა
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ინგლისური ფილოლოგია)
 • ასოცირებული პროფესორი - ნათია ნიშნიანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი - ნატა ჭილაშვილი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ქართული ფილოლოგია)
 • პროფესორი - თამარ ვაშაკიძე
 • ასოცირებული პროფესორი - ლალი დათაშვილი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (რუსული ფილოლოგია)
 • ასოცირებული პროფესორი - ჟანეტა ვარძელაშვილი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ისტორია)
 • პროფესორი - თამარი გვიანიშვილი

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა