სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა!

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა!

ორშაბათი, 20 ნოემბერი, 2023

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ფაკულტეტი

2023 წლის 2 დეკემბერს, შაბათს 14:00 საათზე ჩატარდება

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე

 დემინგის ციკლი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტეგრირებული მენეჯმენტისათვის

Deming Cycle for the Integrated Management System in Educational Organizations.

დოქტორანტისალომე ჩხეიძე 

 

 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ფაკულტეტი

2023 წლის 2 დეკემბერს, შაბათს 16:00 საათზე ჩატარდება

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე

ლიდერობის ძალის სიმბოლური ასპექტები მაღალი ხარისხის სამუშაო გარემოს განვითარებაში

Symbolic Aspects of Leadership Power in Developing High Performance Workplace

დოქტორანტიქეთევან კიღურაძ

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა