სიახლეები და ღონისძიებები

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში სიახლეა!

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში სიახლეა!

პარასკევი, 25 დეკემბერი, 2020

აჩვენე კალენდარზე

2020 წლიდან GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში სიახლეა!

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა შინაარსობრივად რადიკალურად შეიცვალა.

შედეგად სტუდენტი იღებს ორ სპეციალობას:

I სპეციალობა:

ბიზნესის ადმინისტრირების

სტანდარტული მიმართულებები:

ფინანსები
მენეჯმენტი
მარკეტინგი  
+
II სპეციალობა:

მონაცემთა მეცნიერება (Data Science)

კომპიუტერული მოდელირება

ბონუსად მიიღებთ - მონაცემთა მეცნიერების მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობას ბიზნესის ადმინისტრირების პრობლემების გადასაჭრელად:

II სპეციალობის გამოყენება I სპეციალობაში

მიღებული შედეგები ბრწყინვალეა !

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა