პატარა GAUელები!

ორშაბათი, 26 დეკემბერი, 2022

აჩვენე კალენდარზე

GAU-ს სწამს, რომ მრავალფეროვნება, როგორც საწყისი ბავშვობის პერიოდიდად იწყება, როცა საკუთარი თავის ძიებისა და სამყაროსთან ურთიერთობის გზაზე შენში იმ მამოძრავებენ, ხელშეუხებელ ძალას ბადებ, რომელიც სამყაროს შემეცნებისკენ გიბიძგებს.

სწორედ ამიტომ, 24 დეკემბერს (2022) ჩვენს საგანმანათლებლო სივრცეში, ჩვენი პატარა GAUელებისთვის, ერთი მხიარული დღე მოვაწყვეთ, სიმბოლოდ იმისა, რომ გზა, რომელსაც ისინი გაუყვებიან უნდა იყოს განვითარების, თვითშემეცნებისა და გამრავალფეროვნების საწყისი.

გაუმრავალფეროვანდი, რადგან მრავალფეროვნება შენს ბავშვურ ღიმილშია.

#გაუმრავალფეორვანდი

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა