სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ოთხშაბათი, 09 თებერვალი, 2022

აჩვენე კალენდარზე

 

 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ფაკულტეტი)

2022 წლის 16 თებერვალს , 14:00 საათზე ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში შედგება

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე:

ორგანიზაციული ტრიგერები მომსახურების სფეროს თანამშრომელთა საქმიანობის მართვაში

„Organizational Triggers in Managing Service Employees Performance“

დოქტორანტითამარი კვირიკაშვილი

                                                                                                         ხელმძღვანელი: დინა ასლამაზიშვილი
 
                                                                                                               საჯარო დაცვა ჩატარდება ონლაინ.

                                                                                               შეხვედრის ბმული:  https://meet.google.com/qxa-qrbm-rup

                                                                                                               

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა