სიახლეები და ღონისძიებები

ენისა და შემეცნებითი მეცნიერებების კვლევითი ინსტიტუტის ლინგვისტური ვებინარები

ენისა და შემეცნებითი მეცნიერებების კვლევითი ინსტიტუტის ლინგვისტური ვებინარები

ოთხშაბათი, 15 ივნისი, 2022

აჩვენე კალენდარზე

2021-2022 სასწავლო წელს, ოქტომბერში ენისა და შემეცნებითი მეცნიერებების კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა ვებინარების სერია ლიგვისტური და კოგნიტური მეცნიერებების დარგში. 

აღნიშნული სასწავლო წლის განმავლობაში დაორგანიზდა 12 ვებინარი, სადაც არაერთმა სტუდენტმა შეძლო საკუთარი კვლევის შედეგების წარმოდგენა და სხვადასხვა თემაზე დისკუსიებში მონაწილეობა:

 ვებინარი 1

„მიანმარის ქეისის მულტიმოდალური ანალიზი“– მაკა დურგლიშვილი

 ვებინარი 2

„აფხაზეთის ქეისის ისტორიული დისკურსის ანალიზი“- ლევან დოდაშვილი & დათა ზაქაიძე

 ვებინარი 3

„მეტა: მულტი მოდალური ანალიზი“- დიკა გოგუა & თამარ მორბედაძე

„9/11 ის ენა მედიაში” – აიშა ახვერდოვი & ბერდია ბურდული

 ვებინარი 4

„ხელოვნების დისკურსი, იტალია” – სოფო ბაკურია

„აუკუსის პროექტი“– მარიამ ნიჟარაძე & ალა ხატოევა

 ვებინარი 5

„ზიზღის ენა: დისკურსის ანალიზი კორპუსის გამოყენებით“– ქრისტი ჩეჩელაშვილი

ვებინარი 6

„ყალბი ამბები: კრიტიკული დისკურსის ანალიზი” – ლილე ჯამასპიშვილი

ვებინარი 7

„უკრაინული და რუსული ენები“- მარიამ ნიჟარაძე

ვებინარი 8

„სამხედრო დისკურსი” – ლევან დოდაშვილი & დავით ზაქაიძე

ვებინარი 9

„მუქარის ენა რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტში” - ალა ხატოევა & თამარ მორბედაძე

ვებინარი 10

„ლექსიკური ბუნდოვანება” – მაკა დურგლიშვილი

ვებინარი 11

„ენის ევოლუციის განგრძობითობის და არა-განგრძობითობის თეორიები” –აიშა ახვერდოვი & სოფო ნოღაშვილი

ვებინარი 12

„დადანაშაულების/დაბრალების სარკისებრი ანარეკლები” – თეო ხურციძე & თათია კობახიძე


ვებინარების სერია ემსახურებოდა უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის განვითარებას.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა