სიახლეები და ღონისძიებები

მედიცინის სკოლის პირველი საერთაშორისო სტუდენტური ვირტუალური კონფერენცია “Bioscience through hardships, New Challenges, New Approaches”

მედიცინის სკოლის პირველი საერთაშორისო სტუდენტური ვირტუალური კონფერენცია “Bioscience through hardships, New Challenges, New Approaches”

ორშაბათი, 08 მარტი, 2021

აჩვენე კალენდარზე

“Bioscience through hardships, New Challenges, New Approaches”

8 მაისი, 2021

მსოფლიო წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის დღე

                                                                 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა აცხადებს პირველ საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტურ კონფერენციას. “Bioscience through hardships, New Challenges, New Approaches”.

მეცნიერება მუდმივად ვითარდება და იცვლება, ამიტომაც აუცილებელია ავუწყოთ ფეხი ამ სიახლეებს. კონფერენცია სტუდენტებს აძლევს საშუალებას გახდნენ ამ პროცესების მონაწილე, გამოხატონ თავიანთი  ინტერესი და გაუზიარონ ინფორმაცია კოლეგებსა და თანატოლებს.


მონაწილეები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მედიცინის, ბიოსამედიცინო მეცნიერებების, ბიოლოგიის, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სტუდენტებს მსოფლიოს მასშტაბით.  
 • ასაკობრივი ზღვარი არ მოქმედებს.
 • დასაშვებია ჯგუფური პროექტები.
 • ყველა მონაწილეს ან ჯგუფს (რომელიც მუშაობს ერთ თემაზე) უნდა ჰყავდეს მენტორი/ხელმძღვანელი.
 • კონფერენციის სამივე ეტაპთან დაკავშირებული ხარჯები დაიფარება ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ.  
 • კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი. საუკეთესო ნაშრომის ავტორს გადაეცემა სერთიფიკატი და პრიზი.

 

თემატიკა:

მიიღება ორიგინალური კვლევა, ლიტერატურის მიმოხილვა და კვლევის პროექტები.  თემატიკა უნდა მოიცავდეს ჩემოთვლილთაგან რომელიმეს:

 • რელევანტურ ბიოსამედიცინო პრობლემებს;
 • ახალ ტრენდებსა და მიდგომებს მედიცინაში;
 • სირთულეებს მედიცინასა და ბიოლოგიაში;
 • ახალ მიდგომებს;
 •  ახალ სადიაგნოსტიკო/სამკურნალო საშუალებებს;
 • ეთიკურ პრობლემებს.

ნაშრომი უნდა პასუხობდეს კონფერენციის თემატიკას, რომელიცაა: “Bioscience through hardships, New Challenges, New Approaches”.


კონფერენციის განრიგი და მნიშვნელოვანი თარიღები:

 კონფერენცია მოიცავს სამ ეტაპს:


I ეტაპინაშრომის თემატიკის წარდგენა

აპლიკანტები ავსებენ სარეგისტრაციო ფორმას სადაც უთითებენ პირად ინფორმაციასა და წარადგენენ ნაშრომის თემატიკას. გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს რეგისტრაციისთვის: https://cutt.ly/jzEebat

 • პირველი ეტაპი იწყება 8 მარტს, 11:00 AM (საქართველოს დროით GMT+4) 
 • წარდგენის ბოლო ვადა - 16 აპრილი11:00 AM (საქართველოს დროით GMT+4)


შენიშვნა: პირველი ეტაპის გავლა სავალდებულოა ყველა აპლიკანტისთვის! აპლიკანტებს აქვთ საშუალება პირველი ეტაპის დაწყებისთანავე წარადგინონ სრული ნაშრომი თუ უკვე მზად აქვთ ის. ეს არ არის სავალდებულო.  რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ყველა აპლიკანტი მიიღებს შეტყობინებას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და დაწვრილებით ინფორმაციას შემდეგ ეტაპებზე.


II ეტაპი სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენა

 • მეორე ეტაპი იწყება 10  მარტს, 11:00 AM (საქართველოს დროით GMT+4) .
 • წარდგენის ბოლო ვადა - 23 აპრილი, 11:00 AM (საქართველოს დროით GMT+4)

შენიშვნა:  აპლიკანტებს მიეცემათ შანსი რომ სარეგისტრაციო ფორმაში ატვირთონ ნაშრომი პირველი ეტაპის დაწყებისთანავე. ეს არ არის სავალდებულო. საბოლოო ნაშრომის გამოგზავნის საშუალება აპლიკანტებს ექნებათ 23 აპრილამდე. პირველი ეტაპის გავლა სავალდებულოა! რეგისტრაციის შემდეგ აპლიკანტები მიიღებენ დასტურის წერილს და საჭირო ინფორმაციას მომდევნო ეტაპებთან დაკავშირებით. 

საბოლოო ნაშრომები და კითხვები გთხოვთ გამოგზავნოთ მისამართზე:  studentconference@gau.edu.ge


აპლიკანტების ინფორმირება ნაშრომის მიღებასა და უარყოფაზე - 27 აპრილი 

 • აპლიკანტი მიიღებს ინფორმაციას შეირჩა თუ არა მისი ნაშრომი საბოლოო კონფერენციისთვის.


III ეტაპი- კონფერენცია

 • ნაშრომის საჯარო პრეზენტაცია  
 • კონფერენცია დაიწყება მაისს, 2:00 PM (საქართველოს დროით, GMT+4) 
 • გამოცხადდება გამარჯვებულები  

 

შენიშვნა: მონაწილეები მიიღებენ კონფერენციის დეტალურ განრიგს  კონფერენციამდე 1 კვირით ადრე 


საკონფერენციო ნაშრომის  სტრუქტურა: 

ტექნიკური მოთხოვნები

 • MS Word
 • A4-ფორმატი
 • Fields 2.5სმ
 • ფონტი: Times New Roman/Sylfaen
 • ფონტის ზომა: სათაური -14 / Bold; ტექსტი -12
 • ხაზებს შორის დაშორება = 1.15
 • კიდეები: 2სმ ყველა კიდე, ტექსტი გასწორებული მარცხენა კიდეზე (justified text)
 • გრაფიკული გამოსახულებები JPG, GIF ან BMP

სტრუქტურა

 • სათაური (Times New Roman, ფონტის ზომა - 14 / Bold),
 • ავტორი ან ავტორები- სტუდენტის/ავტორის სრული სახელი, უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა;
 • აბსტრაქტი არ უნდა აღემატებოდეს 450 სიტყვას;
 • საკვანძო სიტყვები: სამიდან ხუთამდე საკვანძო სიტყვა
 • შესავალი (მოიცავს ლიტერატურის მიმოხილვას)
 • ძირითადი ნაწილი - მეთოდოლოგია - შედეგები - განხილვა
 • დასკვნა (მოიცავს რეკომენდაციებს)
 • წყაროები
 • Annexes (არსებობის შემთხვევაში)

ორალური პრეზენტაცია – მომზადებული უნდა იყოს Power Point ფორმატში, პრეზენტაციისთვის განკუთვნილია 10 წუთი + 5 წუთი დისკუსიისთვის.

ციტირება უნდა გაკეთდეს APA-ს ფორმატითიხილეთ ბმული: (https://www.youtube.com/watch?v=10eg_GB_A9E)


შენიშვნა: ნაშრომები მიიღება შემდეგ მისამართზე: studentconference@gau.edu.ge  


შეგახსენებთ რომ პირველი ეტაპის გავლა აუცილებელია და რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას მომდევნო ეტაპებთან დაკავშირრებით. 

 

შეფასების კრიტერიუმები:


 • სათაური და აბსტრაქტი ნათლად ასახავს კვლევის შედეგებს -ქულა
 • ჩატარებული კვლევის/ მიმოხილვის მნიშვნელოვანი წინამორბედი კვლევები  აღწერილია მოკლედ და ნათლად – ქულა
 • მეთოდოლოგია (მოიცავს ნათლად გადმოცემულ კითხვებს, მონაცემების წყაროებს, მონაცემების შეგროვების პროცედურებს, ანალიზურ მიდგომას) და შედეგები შეესატყვისება კვლევის თვალსაწიერს და დაკავშირებულია მიღებულ შედეგებთან- 10 ქულა
 • შედეგები სათანადოდ არის აღწერილი, ვიზუალიზირებული და განხილული-ქულა
 • წერის სტილის ხარისხი: სიზუსტე, სიცხადე, კითხვადობა, სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენება და სწორი ციტირება; მიწყვება სამეცნიერო ნაშრომის სტანდარტულ სტრუქტურას- ქულა
 • პრეზენტაცია: კოჰერენტული და გასაგები სტრუქტურა; სათანადო დროის მენეჯმენტი; ეფექტური პრეზენტირების უნარები– 10 ქულა

 

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა