სიახლეები და ღონისძიებები

სემიოტიკის მე-10 სამეცნიერო კონფერენცია - "სიყვარულის სემიოტიკა"

სემიოტიკის მე-10 სამეცნიერო კონფერენცია - "სიყვარულის სემიოტიკა"

ორშაბათი, 30 ნოემბერი, 2020

აჩვენე კალენდარზე

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)
სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი
სემიოტიკის მე-10 სამეცნიერო  კონფერენცია
თემა: სიყვარულის სემიოტიკა

5 დეკემბერი, 2020

 • 12.00-12:30 - მონაწილეთა ონლაინ-რეგისტრაცია და კონფერენციის გახსნა
 • მისალმებები
  • ცირა ბარბაქაძე - პროფესორი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, კონფერენციის ორგანიზატორი
  • რუსუდან ციციშვილი - პროფესორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის დეკანი, კონფერენციის ორგანიზატორი
  მარინე გიორგაძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუნიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

 • პლენარული სხდომა

  • 12:30 საათი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 4D ინსტიტუტის დირექტორის, პროფესორ გიგი თევზაძის ახალი წიგნის - „კრიტიკული აზროვნების მეგზური“ - პრეზენტაცია. (წიგნს წარადგენს ავტორი)
  • 13:00 საათი - პრეზენტაცია წიგნისა „მსოფლიო თეატრის ისტორია - XIX საუკუნის მსოფლიო თეატრი (მოდერნისტულ თეატრამდე)“, სახელმძღვანელო, წიგნი III (2020)
  ავტორთა ჯგუფი: მარინე (მაკა) ვასაძე, მარიკა მამაცაშვილი, ხათუნა მანაგაძე, ნინო ქირია, ლაშა ჩხარტიშვილი, თამარ ცაგარელი, მარინა ხარატიშვილი.
  წიგნს წარადგენს ასოც. პროფ. ლაშა ჩხარტიშვილი
  • 13:30-16:30 საათი - იმუშავებს პარალელური სესიები

                                                                                                                                     სესია 1 : სიყვარულის სემიოტიკა
                                                                                                                  თავმჯდომარე: ასოც. პროფესორი კონსტანტინე ბრეგაძე

  • კონსტანტინე ბრეგაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, თსუ - სიყვარულის (ეროსის) კონცეფცია „ფაუსტში“;
  • ნონა კუპრეიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტიმიწვეული ლექტორი - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) - სიყვარულის საბჭოური სოციალიზაცია მიხეილ ჯავახიშვილის „თეთრი საყელოსა“ და კონსტანტინე ლორთქიფანიძის „პირველი დედის“ მიხედვით;
  • ნინო გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორიიაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სიყვარულისა და სიკვდილის პარადიგმა პოეზიაში;
  • კონსტანტინე ვეკუა - პროფესორ-ასისტენტითბილისის ღია უნივერსიტეტი - სიყვარული, როგორც ალტერნატიული პოლიტიკა;
  • ნინო მინდიაშვილი - ასოცირებული პროფესორიკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - სიყვარულის კონცეპტი დევნილთა ლიტერატურაში;
  • ცირა ბარბაქაძე - მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) - სიყვარულის მეტაფორები'
  • შორენა შამანაძე, ნათელა ჩიტაური - მეცნიერი თანამშრომლები, თსუ,  ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი - სიყვარულის ალტერნატივები და ნომადიზმი (ლელა ლაშხი, ნანა მანველიშვილი);
  • თეონა ბერიძე - თსუ (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - ბერძნული ენის ელექტრონული ვერსიები (პერსევსის & ჰიპოკრატეს კორპუსები). 

სესია 2 :  სიყვარულის სემიოტიკა 
თავმჯდომარე: ასოცირებული პროფესორი ლაშა ჩხარტიშვილი

• ლაშა ჩხარტიშვილი - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი - თეატრმცოდნეობა და ახალი დროის შეფასების კრიტერიუმები;
• ლელა ოჩიაური - პროფესორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სიყვარულის ნუ გეშინიათ, გულგრილობის გეშინოდეთ!
• ნანა კუცია,მირანდა თოდუა,მარინა ტურავა - ასოცირებული პროფესორებისოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სიყვარულის კონცეპტი მოდერნიზმის მითოსურ-ფოლკლორულ ნარატივში (კონსტანტინე გამსახურდიას „ზღვისფერი გაქვს თვალები“, „ხოგაის მინდია“, „ტაბუ“);
• რუსუდან ფიფია - ასოცირებული პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - უსიყვარულობისა და უსიყვარულო მასწავლებლის პრობლემა ქართულ და უცხოურ მწერლობაში ( ნანა ექვთიმიშვილის ,,მსხლების მინდორი“, სტივენ კინგის ,,კერი“)
• ნინო დვალიძე  - პროფესორიბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -  სიყვარულის ხუთი ელფერი;
• ადა ნემსაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი - სიყვარული - თავისუფლება ტოტალიტარულ სახელმწიფოში (ოთარ ჭილაძის "აველუმი" და ნინო ხარატიშვილის "მერვე სიცოცხლე (ბრილკას)");
• ეკა თხილავა - ასოცირებული პროფესორიკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  - დაღლილი მაჯების სევდა;
• მაია ჯალიაშვილი  - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) - ასოც. პროფესორი - სიყვარულის მისტერია სიმბოლისტურ კონტექსტში;
• ზეინაბ გვარიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ბათუმია შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ემოცია „გულის“ სემანტიკური ველის გაფართოება სოციალურ ქსელელებში. 

სესია 3 :  სიყვარულის სემიოტიკა და სხვა
თავმჯდომარე: ასოცირებული პროფესორი  ელიზბარ ელიზბარაშვილი

• ელიზბარ ელიზბარაშვილი - ასოცირებული პროფესორითბილისის თავისუფალი აკადემია - ფილოფობია. თანამედროვე საზოგადოებების სოციალ-ფსიქოლოგიური ფენომენი;
• ნინო პოპიაშვილი - მოწვეული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მიგრაციული ლიტერატურა გენდერული პერსპექტივიდან;
• ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე, ქეთევან გაბუნია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფერთა სემიოტიკური კოდი თანამედროვე კომუნიკაციაში /ფრანგული, ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე;
•  მაია ცერცვაძე - ისტორიის დოქტორი, ასოც. პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ნიკოლოზ ბარათაშვილის რუსულენოვანი პირადი წერილების პოეტიკა;
• თამარ გოგოლაძე - პროფესორი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - "სიყვარულის თემის" შესწავლის ისტორიიდან;
• ეკა ჩიკვაიძე  - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი - ,,სატრფოს" დიაქრონიული სემიოტიკური ველი V-XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში;
• ესმა კუნჭულია - დოქტორანტი, თსუ, ტელეწამყვანი, გასტრონომიული მუზეუმის დამფუძნებელი - სიყვარულის სუნი და გემო;
• სოფიკო კვანტალიანი  - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - პოსტმოდერნისტული გზავნილები უ.ს. ბეროუზის რომანში „შიშველი საუზმე“.


16:00 საათი _ კონფერენციის  შეჯამება და დახურვა

რეგლამენტი
მისალმება _ 5 წუთი
მომხსენებელი _ 10-15 წუთი


კონფერენციაზე დასწრების მსურველები შემოგვიერთდით შემდეგ ლინკზე - https://us02web.zoom.us/j/86285588737?pwd=UG1HNTlGME1ETFhucDhabm5IVnArdz09

კონფერენციის სამეცნიერო და  საორგანიზაციო კომიტეტი
ცირა ბარბაქაძე
რუსუდან ციციშვილი
მარინე გიორგაძე
დავით ანდრიაძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
ლაშა ჩხარტიშვილი
ნინო გოგიაშვილი
მარიკა მაღლაკელიძე

კონფერენციის ორგანიზატორები:
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)
სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა