სიახლეები და ღონისძიებები

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ორშაბათი, 30 დეკემბერი, 2019

აჩვენე კალენდარზე

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 3 წლის ვადით. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

სავალდებულო:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4-ზე;
 • CV;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია;
 • წასაკითხად შემოთავაზებული სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი, როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული ვერსია;
 • კლინიკურ დისციპლინებზე დამატებით შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი;
 • პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დამატებით წარმოსადგენი:

 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საგრანტო პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სამეცნიერო საბჭოების, რედკოლეგიების, საექსპერტო კომისიების წევრობის დამადასტურებელო დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • დოქტორანტთა (დისერტანტთა) სამეცნიერო ხელმძღვანელობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხოეთის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ენის (ინგლისური) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

კონკურსის ბოლო ეტაპზე გასულ მონაწილესთან შეიძლება დაინიშნოს გასაუბრება და საჭიროების შემთხვევაში მოეთხოვოს საჩვენებელი ლექციის ჩატარება პროგრამის/სასწავლო კომპონენტის ენის შესაბამისად. 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული პირის შრომის პირობები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტსა და პერსონალს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.

საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2020 წლის 31 იანვრიდან 7 თებერვლის ჩათვლით 11 საათიდან 17 საათამდე სამუშაო დღეებში, მისამართზე: თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. #10. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს ასევე შეუძლიათ ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია წარმოადგინონ ელექტრონული სახით შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@gau.edu.ge

კონკურსი ჩატარდება 10 თებერვალს, ხოლო საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 12 თებერვალს.

იხილეთ შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების დებულება.


საკონკურსო ადგილები                                                                                                                                                                                                                                                  

მიმართულება - ზოგადი ქირურგია
 • ერთი სრული პროფესორი
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - დერმატოვენეროლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება - ტრავმატოლოგია
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ინფექციური სნეულებები
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ნევროლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ოფთალმოლოგია
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ნეიროქირურგია
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ენდოკრინოლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - გინეკოლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ბიოლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - იმუნოლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - მიკრობიოლოგია
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - პათოლოგია
 • ორი ასოცირებული პროფესორი
 • ორი ასისტენტი
მიმართულება - ბიოქიმია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - სამეცნიერო კვლევა
 • ერთი სრული პროფესორი
მიმართულება - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
 • ორი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი სრული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ფსიქოლოგია
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა