სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ოთხშაბათი, 03 ივნისი, 2020

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ფაკულტეტი) 

2020 წლის 20 ივნისს, შაბათს 17:00, საათზე  ჩატარდება

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე

 “ ორმხრივი ტარიფების გავლენა ვალუტის გაცვლით კურსზე და ეფექტური პორტფელების დახასიათება"

                                                                                        "Effects of Bilateral Tariffs on Currency Exchange Rate and Characterization of Efficient Portfolios"

                                                                                                                               დოქტორანტი: ცოტნე კუტალია
               
                                                                                  სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა - https://meet.google.com/bur-vmon-hzrსისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა