სიახლეები და ღონისძიებები

სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

პარასკევი, 02 ივლისი, 2021

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა (ფაკულტეტი)  

2021 წლის 5 ივლისს,  ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში შედგება

სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის  საჯარო დაცვა თემაზე :

ICSID-ის პრეცედენტული სამართლის მნიშვნელობა განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის:

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების დაცვა საქართველოში

  დოქტორანტი:  ირინა აღაპიშვილი

ხელმძღვანელი: ქეთევან ხუციშვილი 

საჯარო დაცვა შედგება ონლაინ.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა